FemmeTech Sourcing 2017-12-21T08:46:49+00:00

FÖR ATT VI KAN IT OCH TEKNIK

specialister på rekrytering inom tech med fokus på kvinnor

EN MER PERSONLIG REKRYTERINGSFIRMA, MED FOKUS PÅ KVINNOR

FemmeTech Sourcing är det personliga rekryteringsföretaget som vill vara en partner för både er som företag och för dig som vill hitta ett nytt spännande jobb. Vi är specialister på rekrytering inom IT och teknik och har flera års erfarenhet av att hitta och attrahera de bästa kandidaterna till ledande bolag i branschen. Vi vet att många IT- och teknikföretag har svårt att hitta rätt kompetens, och inte minst kvinnliga sökande. Vi kände dessutom att det saknades ett rekryteringsföretag som även agerar som agent åt sina medlemmar där fokus ligger på kvinnor. Därav uppkom idén kring FemmeTech Sourcing.

Vi arbetar endast med utvalda företag samt kandidater och vill ha en nära och personlig kontakt. Vi arbetar med företag som är ledande inom sitt område och som vi anser arbetar aktivt för en jämställd och modern arbetsplats. Som kandidat registrerar du inte en generell profil hos oss utan alla som vill ingå i vårt nätverk tar vi personlig kontakt med för att se hur vi bäst kan samarbeta framåt. 

Mer om oss
Läs mer
Läs mer